Digitala Event | Employer Branding | Framtidsverket | Norrmalm

Vår digitala SHOP

VI ÄR FRAMTIDSVERKET

DIGITALT. NYSKAPANDE. HÅLLBART. FÖR OFFENTLIG SEKTOR.

Framtidsverket är en brygga mellan studenter och arbetsliv där vi hjälper offentlig sektor att rekrytera och knyta kontakt med framtidens medarbetare. Genom stora digitala event och insatser bygger vi tillsammans med Sveriges offentliga sektor starka och attraktiva arbetsgivarvarumärken. Sedan 2012 genomför vi några av Sveriges största mässor och event för offentlig sektor med kompetensförsörjning, nyskapande och hållbarhet som budord. Vår digitala plattform skapar nya möjligheter för såväl arbetssökande som arbetsgivare när det kommer till kompetensförsörjning och utveckling.

Behöver du rådgivning och hjälp?